Simple passive income for everybody! Click here!

Wattpad
Wattpad.Biz

Wattpad | Tai Wattpad | Download Wattpad | Wattpad Tieng Viet

Wattpad Tieng Viet

Tai wattpad viet nam

Đã Việt Hóa 100%, rất dễ dùng. Hướng dẫn cụ thể. Các bạn còn thắc mắc xin liên hệ với địa chỉ của tôi đã ghi rõ trong Phần mềm. 

Tải phần mềm về máy điện thoại .Jar  | .Jad

Đây là 1 số Hình ảnh về phần mềm:
wattpad tieng viet, wattpad viet nam, wattpad viet hoa

Lấy thêm truyện
wattpad tieng viet, wattpad viet nam, wattpad viet hoa

Cài đặt
wattpad tieng viet, wattpad viet nam, wattpad viet hoa

Tải phần mềm về máy điện thoại .Jar  | .Jad

Lưu ý cho anh em: 1 số người hỏi tôi là tại sao các truyện ra trong đó lại toàn Tiếng Anh, những người đã từng sử dụng Wattpad thì chắc đã biết cách sửa, còn những người mới sử dụng lần đầu hãy lưu ý cách Chọn ngôn ngữ truyện đọc là Tiếng Việt như sau:
Chạy phần mềm Wattpad -> Cài đặt -> Ngôn ngữ: Chọn Tiếng Việt. Sau đó vào lại Thư viện, các bạn sẽ có các truyện mới là Tiếng Việt.